. Yozgatli ünlüler » Yozgatli edebiyatcilar facebook
 siz galiba halen üye degilsiniz.üye olmak icin tiklayiniz Site icerigi 
Burdanüyelik kayiti yapabilirsiniz
Bu yorum0 cevaplandi
ve kez tiklandi
  
{[facebook_like_330]}{[plusone_m]}{[twitter_button]}
  Yozgatli ünlüler
kozanliyizbiz Offline

En iyi Kozanli hemserimiz


yorumlar:

.
Yozgatli edebiyatcilar üye uyarma cevapla

Sani Sarıkaya 1951 Yozgat/ Sorgun / Taşpınar doğumlu. Çile Yumağım isimli bir şiir kitabı bulunmaktadır.
Necla Sahin 1962 Yozgat/ Candir-kozanköyü dogumlu Duyguseli isimli Siir kitabinin yazari ayrica bestekar,söz yazari
Sefil Döndü 1942 - Yozgat / Sorgun / Çayözü doğumlu. İçimdekiler adlı şiir kitabının yazarı
Şakir Arslan Yozgat'ta doğan yazarımız Ellerim Atatürk'le Kenetli isimli şiir kitabını yazmıştır.
İsmail Büyükerol 1960 Yozgat/ Sorgun/ Dişli doğumlu. Cam Suyu şiir kitabının yazarı.
Yusuf Özcan 1957 Yozgat/ Şefaatli doğumlu. Kervan Yürüten ve Deli Düşlerim Dolunay şiir kitaplarının yazarı.
Osman Yıldız 1943 Yozgat /Sarıkaya/ Koçak doğumlu. Günlerin Penceresinden isimli okul şiirleri kitabının yazarı.
Memduh Şenol 1945 Yozgat/ Bozok doğumlu. Şah Kartal Göçtü, Ve Aranan Yıllar Geçti, Al Şafağın Habercisi ve Göz Pınarları eserlerinin yazarı.
Bayram Durbilmez 1969 Yozgat Doğumlu yazarımız Vatanımın Bayrağında, Çileli Hayat/ Huzura Hasret ve Öze Çağrı isimli şiir kitaplarını yazmıştır.
Muttalip Taş 1965 Yozgat / Sorgun / Mehmetbeyli doğumlu. Ağıt Sırası isimli şiir kitabının yazarimizdır.

HÜZNI BABA Hüzni Baba takma adýyla bilinen ve cami hocasý olan Mehmet
Bahattin ;Yozgat ili, ilçeleri ve köylerinde halk arasýnda dilden dile
anlatýlarak gelen ve ölümünden sonra divani ve bazý halk þiirleri
yayinlanan ancak tam anlamiyla kavranamamis bir sairimizdir. Hüzni Baba'nin
hayati degisik eserlerde genis olarak yayinlanmistir. 1879 yilinda Asagi
Nohutlu Mahallesinde dogmustur. Önce Hüzni mahlasiyla daha sonra Hizbi
Mahlasinda sürler yazmistir. Mahkeme zabit katipligi, Haymana'da imamlik,
Zile'de tabur Imamligi yapmýþtir. 13,5 yil askerlik yapmýþtir. Ömrünün son
zamanlarinda Yozgat'ta bulunmus ve 17 Ocak 1936'da vefat etmistir. Mezari
çamligin eteklerindeki Halit Efendi bagindaki (Bugünkü Doðumevi Hastanesinin
altinda) mezarliktadýr. sürlerini hece ve aruz vezniyle yazmistir. Heceyle
genellikle 11'li, 7'li ve 8'li kaliplari kullanmistir.

AGAH EFENDI Yozgat'li çapanoglu Ömer Hulusi Efendinin ogludur. 1832 yilinda
Istanbul'da dogmustur. 1860 yilinda yayinlanmis olan Ilk Türk Gazetesi
Tercumani Ahval'i çikarmistir. Böyle ce Türkiye'nin ilk gazetecisi ünvanini
kazanmistir. Gazeteciligin yanýnda çesitli devlet memurluklari yapmýþtir.
Posta Bakanligi sirasinda Posta pullarini bastirarak Türkiye Pos talarinda
ilk defa pul kullanma usulünü o getirmistir. 1885 yilinda Atina elçisi iken
orada ölmüs, cenazesi Istanbul'a getirilmistir.

EMIRCI SULTAN Ahmet Yesevi'nin halifelerindendir. Lakabi serifüddün,
Babasinin adi Muhammed'dir. Emirci Sultan olarak bilinmektedir. Doðum tarihi
bilin memektedir. Ölüm tarihi 1240'týr. Türbesi Yozgat'ýn Osmanpaþa
Kasabasýndadýr. Asýl adý Osman'dýr. Babasi çocuklugunda Ahmet Yesevi'ye
gönderýr. Ahmet Yesevi'nin yanýnda bir çok kerametler gösterir bir gün
Yesevi Dergahina çin'li tüccarlar gelir Ülkelerinde ejderha türedigini ve
insanlari öldürdügünü söylerler. Ahmet Yesevi Hazretlerinden yardim
isterler. Ahmet Yesevi Derviþlerine çin'e kim gitmek ister deyince Derviþler
"emir sizindir ,"derler , ama içlerine de bir korku düþer. Bu sirada Osman
Efendi gitmek is tedigini söyler Ahmet Yesevi Osman'in beline tahta bir
kiliç kusandirarak dualarla ugurlar. Osman Efendi tahta kiliciyla çin
diyarinda ejderhayi öldürür ve geri döner. Basindan geçenleri ve ej derhayi
nasil öldürdügünü hocasina anlatir. Ah met Yesevi'de ona "Emiri çin "
lakabini verir. Bu lakap zamanla bozularak Emirci'ye dönüsür ve Yozgat
yöresinde Osman Efendi hakkinda bu la kap kullanilir. Osman Efendi bir
görüse göre Ahmet Yesevi'nin 1194 yilinda vefatiyla Türkistan'da duramaz
Rumeli'ye dogru yola çikar, bir görüse göre de Ahmet Yesevi'nin istegi ve
iradesi dogrultusunda Anadolu'ya gelir daha 'sonra Yozgât'in Keçikiran
Köyüne yerlesir bu sirada Sivas'a Vati tayin edilen Selçuklu veziri , Emiri
çin'in göh retini duyar yanýna gelir sohbetinde bulunur, ta lebesi olur.
Selçuklu Hükümdarina bir mektup yazarak valilikten istifa eder ve seyh
Osman'in zaviyesi çevresindeki bir kaç köyü ve bir miktar ara ziyi satin
alarak vakfeder. 0 günden sonra da tek kenin adi Osmanpaþa Tekkesi olur. Köy
de bu günkü Osmanpaþa Kasabasidir.

Nida TÜFEKÇI 1 Mart 1929'da Yozgat'in Akdagmadeni Ilçesin de dogmustur.
Müzik seven bir ailenin çocugudur. Ilk müzik egitimini babasi Hamdi
TÜFEKÇI'den almistir. Ilkokulu Akdagmadeni'nde, orta okula yine
Akdagmadeni'nde baslamis, Ankara'nin Maliye okuluna giderek ögrenimini bu
rada tamamlamistir. Muzaffer SARISÖZEN'in tesvikiyle 1947'den itibaren
Yurttan Sesler Programina ögrencilik yillarinda misafir sanatçi olarak
katilmaya baglamistir. 0 güne kadar bilinmeyen bir tavirla sürmeliyi
söyledigi için radyonun en parlak simalari arasinda yer almistir. 1953'te
Yurt tan Sesler'in daimi sanatçisi olmustur. TRT'de çesitli görevlerde
bulunmus, yaptigi derlemeler, yetistirdigi talebeler ve yazdigi notalarla
Türk Halk Müziginin tanitiminda büyük emegi geçmistir. Resmi ve özel derleme
gezilerinde derledigi türkülerin sayisi bilinmemektedir. 750-800 kadar
türkünün notasini yazmistir. Yasami boyunca Muzaffer SARISÖZEN ekolünün
savunucusu ve uygulayicisi olmustur. 1970-1990 yillari arasinda yetisen halk
müzigi sanatçilari ise Nida TÜFEKÇI ekolünden yetismistir. Cumhuriyetin
Ilanindan sonra milli kültürümüzün zenginliklerini, folklo rünü ortaya
çikarmak için bir çok çalisma yapmýþ tir. Bunlardan birisi de halk
türkülerinin derlen mesidir. Muzaffer SARISÖZEN'in yurt çapinda el de ettigi
derlemelerin "Yurttan Sesler Programi" ile degerlendirilmesi, Anadolu'da
halk müzigine karsi ilginin artmasina sebep olmustur. Yurttan Sesler ve Halk
Müzigi akiminin en etkili savunu cusu ve uygulayicisi Nida TÜFEKÇI'dir. Nida
TÜFEKÇI Yozgat ve çevresinin türkülerinin özellikle Sürmeli'nin yurt çapinda
sevilip taninmasini sag lamistir. Sürmeli'nin en çok sevilen tarzlarindan
birisi de Nida TÜFEKÇI tavridir.

HASAN COSKUN Istiklal Savasinin sarikli mücahitlerinden Hasan COSKUN, 1887
yilýnda Sorgun'un Ahmet Fakli Köyünde doðdu. Demli Molla veya Deli Molla
adlariyla da anilir. Egitimini köyünde ve Kayseri'de yapmýþtir. Yozgat
vaizligi yapmýþtir. Cumhuriyet Ilanindan sonra 6 sene Sorgun Imamligi
yapmýþ, bilahare etnik gruplarin ve özellikle Er menilerin faaliyetlerini
sürdürdükleri Kars ve yö resinde kendisinin ilim ve feyzinden yararlanmak
üzere Kars'a tayin edilmis, Kars'ta Karslilarin bü yük sevgi ve
takdirleriyle kargilanmis, kizini ve oglunu Kars Lisesinde okutmus, daha
sonra Polatli ve Eskisehir Müftülüklerine tayin edilmis; Eskisehir
Müftülügünden emekli olmak üzere mü racaat ettiginde Sorgunlu
hemsehrilerinin israri ile tekrar Sorgun Müftülügüne tayin olmus 2 yil
burada çalistiktan sonra emekli olmus, 20 Ocak 1965'te vefat etmistir.
Mezari Eskisehir'dedir. Hasan Efendi halkin içinden gelmis kendi kendini
yetistirmis mütevazi, ileri görüslü aydin bir din adamidir. gair ve
hatipliginin yani sira fenne, il me, medeniyete ve demokrasinin
faziletlerine inanmis bir kiþidir. sürleri bugün bile halk arasýnda
sevilerek söylenir.

N.ABBAS SAYAR Ülkemizde kültür ve sanat hareketleri Ýstanbul ve Ankara'dan
yönlendirilir. Büyük þairler , lar buralardan çýkar ve ülkeye
seslenirler. Ancak Anadolu'dan çýkýp genelinde adýnýülke kültürüne hizmet
edebilme baþarýsýna ulaþanlardan da vardýr. Bunlardan biri de Abbas
Sayar'dýr. Abbas Sayar 1923 yýlýnda Yozgat'ta doðdu. Liseyi Yozgat'ta
bitirdi. Istanbul'da Edebiyat Fakültesine devam etti, ancak okulu yarýda
býraktý. Yozgat'ta çiftçilik yaptý, daha sonra Ýstanbul'da matbaa iþiyle
ugraþmaya basladý, tekrar Yozgat'a döndüðünde açtýgý matbaada "Bozok
Gazetesini çýkardý. Uzun bir süre yaþadýgý Yozgat'tan ayrýldý ve halen
Ayvalýkta yaþamýný sürdürmekte olan Abbas Sayar, zaman zaman Yozgatla ilgili
yazýlarýna Yozgatta günlük olarak yayýnlanan ileri gazetesinde devam
etmektedir. Yazý hayatýna sürle baslayan Abbas Sayar asýl ününü hikaye ve
romanla saglamýþtýr. Yayýnlanmýþ eserlerinde Orta Anadolu insanýnýn yaþamýndan kesitler yer alýr. Abbas Sayar, "Yýlký Atý" adli eseriyle TRT Roman
ödülünü , " Can Senligi"yle Madarali Roman ödülünü, "Çelo" ileTürk Dil
Kurumu Armaganýný kazanmýþtýr. Eserleri: Yýlký Atý (1970) ,Çelo (1973) Can
þenliði (1975), Yorganýný Sýký Sar (1976), Dik Bayýr (1977) , Tarla Baþý
Salkým Saçak (1987), Noktalar (1989), Anýlarda Yumak Yumak (1990), Boþluða
Takýlan Ses (Þiir kitabý, 1992)

Nefesli Nizami
1917 yılında Akdağmadeni’nde doğdu, aslen Büyüknefes köyündendir. PTT’de memurluk ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli dergilerde şiirleri yayınlanmış, bazı şiirleri de bestelenmiştir. Yayla Kızı isimli bir şiir kitabı (1934) yayınlanmıştır. Lirik şiirler yazan şair heceyi ustaca kullanır. Atatürk’ün Yozgat’a gelişinde söylediği şiiri meşhurdur.
Yayla Kızı
Kınalı parmağından bir çam bardağı,
Geçti omuzunda şal Yayla Kızı.
Gamzeli yüzünden fecrin yaşmağı,
Dudağının rengi al Yayla Kızı.

Tarlanın yoluna neşeler saçmış,
Ela gözlerinde nergisler açmış
Ve onyedi ömründen aşmış,
Başı bir çiçekli dal Yayla Kızı.

Anarak nişanlın Asker Hasanı,
Toprağın bağrında daldır sabanı,
Aç da çiğdem rengi sarı yazmanı,
Zülfünü rüzgara sal, Yayla Kızı.

 diyer sayfa  
{[warnOptionsBox]}
EGER SIZLERE YARDIMCI OLDUYSAM NE MUTLU BANA...TEKRAR ZIYARETINIZI BEKLERIZ
{[plusone_js]}
Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen